Hasch

Cannabis

Hasch

HASCH är kåda som avsöndras från växtens blomma. Kådan tas tillvara och pressas till kakor. Hasch säljs i småbitar och färgen varierar från ljust brunt till nästan svart.

 

HASCH OLJA en starkare variant – hascholjan – är en sirapsliknande vätska som ofta har en obehaglig lukt och som pressas ut ur växten.

Korttidsminnet tillsammans med det logiska tänkandet försämras av Hasch.

 

Lång tids missbruk av substansen gör missbrukaren avtrubbad och passiv. Det är inte heller ovanligt att personlighetsförändringar uppträder.

Den allvarligaste psykiska komplikationen av haschpsykos. Missbrukaren insjuknar dramatiskt, drabbas av växlande sinnesstämningar som vanföreställningar, oro, och aggressivitet. Människor som lider av andra psykiska problem och börjar röka cannabis kan drabbas av psykos redan vid cannabisrökning i mindre omfattning.

 

Den som rökt hasch i stora mängder i unga år löper per ökad risk all insjukna i schizofreni.

 

Hormonbalansen kan påverkas hos bada könen. Hos ungdomar kan detta vara en orsak till all kroppen inte utvecklas normalt.

 

 

Vad händer när man missbrukar Hasch

Hos unga man kan det innebara att den sexuella lusten försämras och att hos unga kvinnor rubbas menstruationscykeln vilket kan påverka fruktsamheten.

Cannabis liksom alkohol, försämrar människans immunförsvar och man löper större risk all drabbas av kronisk bronkit, lungcancer och andra lungsjukdomar. Detta beroende på all cannabis innehåller 50 procent mer tjära än vanlig tobak.

 

"Hascholja" är en grönbrun trögflytande massa som liknar tjära.

Vill du ha hjälp med ditt hasch missbruk kontakta oss:

 

Jour linje: 0731533156

Mer information om droger klicka på bildrena

ecstasy kokain benzo spice opium metadon crack

Copyright © All Rights Reserved